Close
 • Reglementen

  Lees hier alles over de reglementen van We Know You Can Dance. De reglementen zijn er om te zorgen dat iedereen een eerlijke, leuke en veilige wedstrijd kan meemaken.

  Reglement WKYCD

  De jury zal de dansers beoordelen op

  • Choreografie

  • Uitvoering

  • Formatie

  • Uitstraling

  De leeftijdscategorie indeling voor teams seizoen 2023-2024

  • Geboren in 2013 of later ( 10 jaar en jonger )
  • Geboren in 2012 en 2011 ( 11 en 12 jaar )
  • Geboren in 2010 en 2009 ( 13 en 14 jaar )
  • Geboren in 2008 of eerder ( 15 jr e.o. )
  • Geboren in 2005 of eerder ( 18 jr e.o. )

  De leeftijdscategorien voor solo's & duo's seizoen 2023-2024

  • Geboren in 2013 of later ( 10 jaar en jonger )
  • Geboren in 2012 en 2011 ( 11 en 12 jaar )
  • Geboren in 2010 en 2009 ( 13 en 14 jaar )
  • Geboren in 2008 of eerder ( 15 jaar e.o. )

  Dispensatie

  • Er is een dispensatie voor twee dansers boven de leeftijdscategorie, mits de afwijkende
  leeftijd niet meer dan één kalenderjaar bedraagt.
  • De dispensatieaanvraag mag na inschrijving per mail aangevraagd worden.
  • Een danser jonger dan de leeftijdscategorie mag altijd.
  • De aanvraag dient gepaard te gaan met opgave van geboortedatum en naam van de
  danser(s).

  De dansstijlen zijn

  • Street/hiphop
  • Jazz/modern
  • Freestyle ( alles wat niet jazz, modern en street/hiphop is )

  Niveau’s

  • B-niveau: je traint niet langer dan 2 uur per week en hebt met jouw team nog niet zoveel podium ervaring.
  • A- niveau: je traint 2 uur per week (of meer) en hebt met jouw team al meerdere wedstrijden gedanst en podium ervaring.
  • Mocht de jury twijfelen, kan er gevraagd worden naar jullie achtergrond en word je als nog naar niveau A geplaatst.

  Deelnemers kosten

  • Kosten per deelnemer per groep per wedstrijd:
  • € 6,- voor 1 dans
  • € 10,- voor 2 dansen
  • € 13,- voor 3 of meer dansen

   

  • Kosten deelnemer(s) solo/duo extra naast groepsdeelname:
  • € 5,- per solo
  • € 10,- per duo

   

  • Kosten deelnemer(s) solo/duo zonder groepsdeelname:
  • € 11,- per solo
  • € 16,- per duo

  Jazz/modern elementen

  • Doe je mee aan de dansstijl jazz/modern dan moet er in de choreografie ook jazz/modern
  technieken zitten zoals balance, pirouette, grondtechnieken en sprongen.
  • Wordt dat niet gezien door de jury dan word het meegenomen in het choreografie cijfer.
  • Als de dansstijl street/hiphop te veel overheerst wordt het choreografie cijfer lager.
  • Let ook op muziek keuze.

  Solo

  • Een Solo = 1 persoon en krijgt de dansvloer volledig tot zijn beschikking en danst de
  ingestudeerde choreografie op de zelfgekozen muziek.
  • De jury zal beoordelen op choreografie, uitvoering en uitstraling
  • Tijdsduur bij jazz/modern is maximaal 1:30 minuten
  • Tijdsduur bij street/hiphop is maximaal 1:00 minuut

  • Maximale uitloop van 5 seconden.

  Duo

  • Een duo zijn 2 personen en krijgen de dansvloer volledig tot hun beschikking en dansen de
  ingestudeerde choreografie op hun zelfgekozen muziek.
  • De jury zal beoordelen op choreografie, uitvoering en uitstraling
  • Tijdsduur bij jazz/modern is maximaal 1:30 minuten
  • Tijdsduur bij street/hiphop is maximaal 1:00 minuut

  • Maximale uitloop van 5 seconden.

  Teams

  • Een TEAM krijgt de dansvloer volledig tot zijn beschikking en danst de ingestudeerde
  choreografie op de zelfgekozen muziek.
  • Tijdsduur van jazz/modern van A en B niveau is maximaal 2:45 minuten
  • Tijdsduur van street/hiphop van A en B niveau is maximaal 2:15 minuten

  • Tijdsduur van freestyle van A en B niveau is maximaal 2:30 minuten
  • Voor teams geldt dat elke danser in meerdere teams mag dansen.
  • Maximale uitloop van 5 seconden voor teams.
  • LET OP: OVERSCHRIJDING VAN TIJDSLIMIET KAN STRAFPUNTEN OPLEVEREN

  Muziek

  • Muziek aanleveren als mp3 bestand (minimaal 192 kbit, genormaliseerd).

  • Let op de juiste bestandsindeling! Een nummer van 1 minuut van 10 Mb is geen mp3 en kan niet worden ingelezen en wordt daarom ook niet geaccepteerd.
  • Het bestand kunt u mailen naar info@weknowyoucandance.nl.
  • Vermeld daarbij naam van de dansschool
  • Naam van het team
  • Dansstijl en niveau van het team.

  Podium

  • Het podium is 14 x 11 meter.

  EHBO

  • Op alle wedstrijden zal EHBO aanwezig zijn.
  • Ga naar diegene achter de bar en zij kan de geblesseerde verder helpen.

  Kleding en Attributen

  • Een team is vrij om zijn eigen kleding te kiezen.
  • Het is toegestaan attributen te gebruiken in de choreografie, maar deze moeten na de dans door het team zelf opgeruimd worden.
  • De attributen moeten wel bij de choreografie passen.

  Ethiek en veiligheid

  • WKYCD zal slechte sportiviteit niet accepteren.
  • Elke deelnemer die zich schuldig maakt aan slechte sportiviteit kan gediskwalificeerd worden.
  • Ook ouders die zich onsportief gedragen zullen uit de zaal gezet kunnen worden.
  • Voor vragen over de uitslag kan gemaild worden en wordt niet ter plekke afgehandeld.

  Ranking

  • Bij elke deelname krijgt je team een totaal score.
  • De teams met de 6 hoogste totaal scores per categorie mogen meedoen met de finale (NK).
  • De telling per wedstrijd werkt als volgt: Per wedstrijd zijn 3 juryleden aanwezig, die jureren op 4 onderdelen (choreografie, uitvoering, formatie en uitstraling), totaal 12 x punten.
  • De subtotalen per jurylid (geel) bij elkaar opgeteld vormt de totaal punten (oranje) die we dan delen door 12 (3 juryleden x 4 onderdelen) – groen. Voorbeeld is: totaal 31,2+26,7+29 =
  86,9 punten of omgerekend een 7,24.
  • Waarom voor de ranking dan een ander getal, namelijk 85? Wel, per wedstrijd kunnen de juryleden wisselen of wordt er gemiddeld anders gedanst of gejureerd. Het blijft nu eenmaal een momentopname.
  • Om nu elke wedstrijd even zwaar mee te laten tellen nemen we de hoogste score.
  • Die maximale score geeft als ranking 100% oftewel 100 punten (blauw). Dat is dus iets minder als 102,8 … dus gaat jullie score ook omlaag van 86,9 naar 85.
  • Zo zorgen we ervoor dat bij elke wedstrijd de winnaar 100 punten heeft, en de 2e t/m de 6e plaats, naar verhouding, volgt. Daarmee wordt elke wedstrijd even zwaar in de ranking meegenomen.
  • Tot slot gaan we, na de laatste ranking wedstrijd, de hoogste van de 2 rankings laten staan (zodat meer teams een gelijke kans krijgen) en de hoogste 6 die dan overblijven mogen naar de finale in mei.

  Promoveren

  • Om een eerlijk wedstrijdcircuit te houden, worden teams die 2 keer achter elkaar 1ste zijn geworden gepromoveerd naar een hoger niveau,

  • óf als blijkt na één wedstrijd dat de jury unaniem hoger dan een 8 geeft.

  • Uitzondering hierop geldt voor de laatste voorronde, omdat anders deelname aan aan het NK uitgesloten is.

  • Als je promoveert wordt de hoogste score uit de B-categorie deelname meegenomen naar de A-categorie om kans te blijven maken op deelname aan het NK.

  • Als een team dat gepromoveerd is het volgende seizoen voor meer dan de helft uit nieuwe dansers bestaat (en dat team in die nieuwe samenstelling minder dan 2 uur per week traint / weinig podiumervaring heeft) dan geldt de promotie naar de A niet meer en kan het team opnieuw in de B-categorie uitkomen.

  Kwalificatie

  • De teams met de 6 hoogste totaal scores per categorie mogen meedoen met het NK in mei.

  Toekenning bekers

  • Per wedstrijd, categorie en niveau worden er 3 prijzen toegekend aan de teams met de 3 hoogste scores.
  • Is er een categorie met meer dan 12 teams dan worden er 6 prijzen toegekend aan de teams met de hoogste scores.